บริษัทกล้องวงจรปิด กล้องไอพี โอกามิ ติดต่อบริษัทได้ที่ Tel: 083-907-4400, 02-108-4706, 02-543-6905 E-mail:sale@okamiccd.com